Make your own free website on Tripod.com


		"Ikaw"

	Ikaw ay sino sa akin?
	Na sa akin ay nagbigay muli ng buhay
	Buhay na dati'y walang saysay
	Na ngayon ay punong-puno ng kulay

	Ikaw na sana ang bigay ng Dios sa akin
	Na sa anumang pagsubok
	Ay magsisilbing gabay at lakas sa akin

	Ikaw na sana ang para sa akin
	Na kaytagal ko ng hinihintay
	Ikaw na sana at wala ng iba ...
	
		by: Sol S. Mangubat							Sol S. Mangubat