Make your own free website on Tripod.com

		Dapat ba?

	Langit at Lupa ang ating pag-itan,
	Na di magsasama kailan pa man.
	Bakit kaya ganito ang kapalaran?
	Di ba pwedeng pantay na lang?


	Dapat ba, dapat bang mahalin ka,
	Iyan ang malimit itanong sa sarili.
	Ikaw daw ay di bagay sa akin, 
	At di mo pwedeng mahalin.


	Paano na ngayon itong nararamdaman?
	Kailangan ko bang magdusa't masaktan?
	Kailangan bang tanggapin ang katotohanan,
	Na Ika'y isang panaginip lang.


	Kay dami ng tanong sa aking isipan,
	Na di mabigyan ng kasagutan.
	Kung ito may pagsubok lang,
	Sana ito'y aking makayanan.
	

		by: Sol S. Mangubat							Sol S. Mangubat